AMC Worker no Butok Khlaikha, Club Secretary, Battala OP Khlaijakha FIR

Spread the love

Chasal Phungo Drain Jalinani Thangwi, Butok Khlaijakha Khoroksa AMC ni Worker. Patimungni Yakulo Bartala Outpost o Khlaijakha Koksilsamung. Patimung Chasal Phungo Rajakhor Aguli ni Dashmighat Roadni JPC Club Bwskango.

Ah Chikon no Monogo, Ah Kotor. Phan Kwrwi Chukya Bororokni Sakao, Rang Ri Gwnang Kwchuk Kotor Bororokni Yakwrai, Abohai Patimung Kwtalya, Swkangni Simiya abo Bororokni Tongkhoro, Phwnangjagwi Phaio. Abohai Kheno Chasal Phungo Drain Jalinani Thangwi, Kwchuk Kotor Bororokni Yago Butok Khlaijakha,AMC ni Khoroksa Worker. Patimungni Yakulo Bartala Outpost o Khlaijakha Koksilsamung. Phiya ba Thanao Koksilsamung Rwjakmani, Abo Bwsuk Jora Thangwi Sogwinai, Abono Jotto Sawi Mano Sraisrai. Patimung Chasal Phungo Rajakhor Aguli ni Dashmighat Road ni JPC Club Bwskango.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *